Úvod

Vysoký Standard


Standardem celé skupiny našich společností, je nabídka širokého rozsahu profesionálních služeb v oblasti auditu, daní, účetnictví a poradenství. Všechny služby poskytujeme samozřejmě nejenom pro domácí, ale i zahraniční klienty, kterým  pomáháme se zorientovat v ekonomickém prostředí České republiky.
Služby poskytujeme nejenom v souladu se zákony a pravidly platnými v České republice, ale i s doržováním mezinárodních standardů. Jde hlavně o mezinárodní standardy finančního vykazování (IFRS), mezinárodní standardy pro audit, ověřovací služby a etiku, jako i pravidla pro různé způsoby vykazování dosáhnutých výsledků v rámci mezínárodního propojení.
V oblasti účetnictví zabezpečujeme pro klienty nejenom základní účetní úkony, ale pomáháme odhalit chyby v minulosti a odborně poradíme při analýze Vašich záměrů.
Nabízíme komplexní služby v oblasti ekonomiky a podnikání. Struktura služeb a její rozsah je variabilní a přizpůsobíme se individuálním potřebám klienta.