Aktuality
Aktuality a Semináře

 

Semináře

Komplexnost našich služeb zahrnuje i aktivní ovlivňování odborné úrovně pracovníků  na ekonomických oddělení ch našich klientů. Profesionální růst nejenom našich interních pracovníků,
ale i pracovníků a zaměstnanců našich klientů – našich pracovních klientů a v první řadě přispívá ke kvalitě našich služeb. Jen profesionálně zdatní odborníci dokáží naplno využít naše poznatky, rady a doporučení.
V této oblasti organizujeme pravidelně už více let odborné semináře za účasti autorů příslušných legislativních norem, abychom byli schopni poskytnout nejnovější informace tak říkajíc z první ruky a umožnit našim klientům přípravu na chystající se změny.