Služby

Audit a ověřovací služby

 

  • statutární audit v souladu z českými zákony
  • audit podle mezinárodních směrnic – standardů pro audit, ověřovací služby a etiku
  • audit konsolidované účetní závěrky
  • průběžný audit během  účetního roku
  • poradenské služby a konzultace
  • konverze účetní závěrky do výkazů podle IFRS, US GAAP, případně národních rozdílů (německých,britských a pod).
  • due diligence
  • audit fondů