Služby

Služby – účetní a mzdová evidenceKomplexní zpracování ekonomické evidence

  • Vedení účetnictví (podvojné,jednoduché) pod odborným dohledem auditorů a daňových poradců
  • Zpracování mzdové a personální agendy
  • Evidence DPH
  • Evidence majetku a zpracování odpisových plánů