Služby

Finanční analýzy a ohodnocení 

  • finanční analýzy s použitím speciálních nástrojů
  • zpracování úvěrových a finančních plánů
  • kalkulace finančních a jiných vlivů podnikatelských aktivit
  • ocenění jednotlivých složek majetku a aktivit
  • ocenění pohledávek